Visselblåsning

Visselblåsning ger möjlighet att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som rör bolaget, dess nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Vad är visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt i sin organisation. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Syftet med den nya visselblåsarlagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden. Lagstiftarna hoppas att det i sin tur ska bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslighet uppdagas i större utsträckning.

Från att ha omfattat anställda och inhyrd personal omfattas i och med den nya lagen en vidare personkrets i skyddet för visselblåsare. Egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags förvaltnings‑, lednings‑ eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas. Dessutom ska skyddet gälla före och efter en anställning. Även personer som bistår vid rapportering omfattas.

Skydd för visselblåsare

Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter. Dessutom innehåller lagen skydd mot hindrande och repressalier. En arbetsgivare får med andra ord inte försöka hindra en visselblåsare och en får inte heller utsätta den som slagit larm för negativa följder, som exempelvis ändrade arbetsuppgifter, utebliven befordran eller uppsägning. Det
som rapporteras kommer in anonymt (om personen i fråga så önskar) och omhändertas. Den som rapporterar in har möjlighet att följa sitt ärende om personen i fråga kopierar en länk som framkommer som ett kvitto när ärendet har skickats.

Vad händer om ett ärende kommer in?

När ett ärende kommer in så kontaktas en jurist för att säkerställa att ärendet är ett visselblåsarärende. Om det är ett visselblåsarärende så fortskrider processen i enlighet med visselblåsarlagen. Är det inget visselblåsarärende så skickas ärendet vidare till ansvarig chef, i dessa fall skall visselblåsaren informeras. Om ärendet är ett visselblåsarärende är den som hanterar ärendet skyldig att kommentera ärendet så att det framgår tydligt hur processen fortskrider. Ärende som inkommer till organisationen från uppgiftslämnare ska hanteras av särskilt utvalda personer. De personer som har blivit utvalda att hantera de ärenden som kommer in måste vara oberoende och självständiga. Kraven innebär att den som utsetts självständigt ska kunna bedöma de uppgifter som inkommit. Ingen ska kunna begära att få ta del av de uppgifter som lämnats.

Så här rapporterar du

Vi har valt en tjänst som administreras av Bivab som uppfyller visselblåsarlagen. Du som anställd, leverantör, kund, eller helt utomstående kan anmäla ett allvarligt missförhållande eller oegentligheter som du har kännedom om. Det är möjligt för dig att vara anonym när du upprättar anmälan. Rapportera här!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.