Dagsturer

Vi har många intressanta dagsresor, de flesta är för sommarhalvåret men en del går även att genomföra andra tider på året. Dessa utformade program är ämnat att ge tips och förslag till föreningar och grupper gällande dagsturer med buss.

I den mån er förening har andra önskemål och förslag påresmål mottages dessa med tacksamhet och vi skräddarsyrgivetvis resan helt enligt kundens önskemål. Vi hjälper er gärna att via goda kontakter planera och genomföra även längreresor ut i Europa med såväl buss som andra färdsätt.

I resornas pris ingår samtliga i programmet förekommande entréer, guidningar och måltider.

Välkomna med era förfrågningar och önskemål!